Sunday, 17 April 2011

स्वप्न तुझ्यात हरवण्याचे!!!


तुझ्यामुळे तुझ्यापरि तुझीच जाहले
तुझ्यात हरवण्याचे एक स्वप्न पाहिले....!!

उगीच तुझी आस ह्या मनास लागली
स्वप्नी तुझीच कल्पना मनात जागली
धुंद होऊनी आज प्रिती गायली
ह्रदयी तुझ्या अस्तित्वाचे भाग्य मला लाभले!!१!!

मनमनीच्या भावनांनी गीत लागले फुलू
आठवणींच्या हिंदोळ्यावर मन लागले झुलू
रम्य स्वप्नीच्या ठिकाणी भान लागले हलू
प्रेमाची शपथ घेत सूर मी झंकारिले!!२!!

दिस सरले,रुतू फिरले,काळ लोटले
क्षितीजावरी आजवर तुलाच शोधिले
वाट पाहताना तुझी स्वप्न माझे भंगले
मनमोत्यांच्या माळेतील सर्व मोती सांडले!!३!!

ठाऊक आहे मला फरक आहे स्वप्न आणि सत्यात
शतकांपासून सुन्न दूरावा आहे अपुल्या नात्यात
स्वप्नात पाहिलेले सुख अधुरे राहिले
शेवटी ते स्वप्न येऊन सत्यात थांबले!!४!!

No comments:

Post a Comment