Wednesday, 7 March 2012

विसरू दे त्या क्षणांना !


नको तुझी आठवण नको ती भावना 
सहवास तुझा संपला आता विसरू दे  त्या क्षणांना !
फुल गेले कोमेजून तरी साद घालिते एक कळी
नाव तुझे ऐकताच उमटे गाली माझ्या गोड खळी
प्रेम मधुर कल्पना कसे हे सांगू मी जनांना? 
सहवास तुझा संपला आता विसरू दे  त्या क्षणांना !!
हुरहूर येथे जीवा लागली, नाहीस तू परि सावरण्या
काहूर माझ्या मनीचे अल्गदसे आवरण्या
एकटी बसून मी छेडिते विरह सुरांना...

हृदय गुंतता तुझ्यात !


प्रीतीची रीत नवी आज ठेवितो मनात 
देहभान हरपले हृदय गुंतता तुझ्यात !

मधुमिलना आतुरले हर्ष ह्या स्वरात 
प्रेमाने मोहरले हृदय गुंतता तुझ्यात !

सहवासातून अपुल्यामधला स्नेह वाढतो 
नभाच्या पलीकडून चंद्र दृष्ट काढतो 
स्पर्शाने फुलला मधुमास जीवनात 
देहभान हरपले हृदय गुंतता तुझ्यात !

पाहण्यासाठी तुला नयन हे आतुरले 
दृष्टीस तू पडता मी लाजुनी बावरले
लाटांना उधाण येई आज सागरात 
प्रेमाने मोहरले हृदय गुंतता तुझ्यात !

ओढ तुझी लागली तुझ्यात रमलो मी
भेटण्यास तुला प्रिया कितीक सजले मी
अंतरी समावलो तरी रात्र जाई विरहात
आताशा स्वप्नात झुरतो हृदय गुंतता तुझ्यात !