Sunday, 17 April 2011

प्रेमाचा अर्थ मला आता तरी समजेल का?

तुझ्या जीवनात स्थान मला लाभेल का?
प्रेमाचा अर्थ मला आता तरी समजेल का?

मी तुझी जाहले परंतु मी न माझी राहिले
पाहण्याआधी स्वतःला तुलाच मी पहिले
गुज माझ्या मनीचे अंतरी तुझ्या पोचेल का?
प्रेमाचा अर्थ मला आता तरी समजेल का?

गुणगुणते गाणे ओठावर माझ्या सजते
विचारांत तुझ्या मन चिंब चिंब भिजते 
आपुल्यातला दुरावा सांग ना मिटेल का?
प्रेमाचा अर्थ मला आता तरी समजेल का?

 प्रेमात नसतं काही चूक काही बरोबर
भावना तुझ्यासाठी आहेत या खरोखर
तुझी वाट बघणे कधी तरी संपेल का?

No comments:

Post a Comment